اعترافات زورگیری که ۵۰۰ نفر را تیغ زد

گفت‌وگو با زورگيری كه 500 نفر را تيغ زده است
تابناک
جهان نیوز -

یک بار موبایل زنی را زدم و دستش را با چاقو خط انداختم. وقتی ترک موتور نشستم شنیدم با گریه می گوید دخترم بیمارستان است و به تلفنم نیاز دارم و قسمم داد برگردم. پس از گذشتن از یک خیابان، دور زدم و گوشی اش را بهش برگرداندم.

منابع خبر
اعترافات زورگیری که ۵۰۰ نفر را تیغ زد جهان نیوز -
اعترافات تلخ زورگیری که ۵۰۰ نفر را تیغ زد عصر ایران -
گفت‌وگو با زورگیری که ۵۰۰ نفر را تیغ زده است تابناک -