ورود احمدی نژاد به مشهد

واحد مرکزی خبر -

رئیس جمهور، عصر امروز " پنجشنبه " برای شرکت در نشست استانداران و همچنین حضور در یازدهمین همایش گروه های علمی و اعضاء هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور، وارد مشهد شد.   به گزارش واحد مرکزی خبر، یازدهمین همایش گروه های علمی و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها از فردا تا دوازدهم مرداد با حضور هزار نفر از اعضای هیات علمی و استادان بسیجی دانشگاه های کشور درمشهد برگزار می شود. آقای احمدی نژاد قرار است فردا در مراسم آغازین همایش استادان بسیجی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های کشور سخنرانی کند.  

منابع خبر
ورود احمدی نژاد به مشهد عصر ایران -
ورود احمدی نژاد به مشهد واحد مرکزی خبر -