اپوزیسیون مصر با رأی "نه" در رفراندوم قانون اساسی شرکت می‌کند

دعوت مخالفان از مردم مصر برای رای 'نه' به قانون اساسی پیشنهادی
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۲۲ آذر ۱۳۹۱

"جبهه نجات ملی"، بزرگترین تشکل فراگیر اپوزیسیون مخالف اسلام‌گرایان اعلام کرد با رأی "نه" در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت می‌کند. ارتش مصر مهلت گفت‌وگو برای وحدت ملی را به دلیل حضور کم گروه‌های اپوزیسیون به تاخیرانداخت

منابع خبر