نگرانی از سرنوشت یک ایرانی-آمریکایی 'تازه بازداشت شده در ایران'

بازداشت یک ایرانی دیگر مقیم آمریکا پس از بازگشت به ایران
گویا
بی بی سی فارسی - ۳۱ تیر ۱۳۹۵

اعضای خانواده رابین شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی مقیم شهر سن‌دیگو نسبت به سرنوشت او اظهار نگرانی کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای شاهینی از ۱۰ روز پیش در بازداشت به سر می‌برد

منابع خبر