راهی برای مانع شدن از دورریزی محصولات غذایی

عصر ایران - ۱۱ مهر ۱۳۹۳دانشجویی برای مانع شدن از دور ریزی محصولات غذایی، برچسبی با واکنش بیولوژیکی طراحی کرده است که تاریخ انقضا را با توجه به وضعیت مواد غذایی داخل بسته به روز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک جهانی، مقدار محصولات غذایی را که هر سال به دور ریخته می‌شود، «شرم آور» خوانده است.

برآورد شده که تنها در انگلیس این مقدار به ۱۵ میلیون تُن می‌رسد؛ اما «اسلووِگا پاکستِیت»، دانشجوی طراحی گفت که شاید یک راه حل پیدا کرده است.

براساس گزارش منتشر شده در یورونیوز، اسلووِگا که برنده جایزه طراحی «جیمز دایسون» شده است گفت: این یک برچسب با واکنش بیولوژیکی است که تاریخ انقضا را با توجه به وضعیت مواد غذایی داخل بسته به روز می‌کند. یک لایه ژلاتین را روی یک سطح زبر زدم.

به این دلیل از ژلاتین استفاده کردم که ژلاتین یک ماده طبیعی است و مانند مواد غذایی و به همان سرعت فاسد می‌شود و چون در ابتدای کار، ژلاتین جامد است، شما زبری سطح را احساس نمی‌کنید و ژلاتین این خاصیت را دارد که وقتی به طور کامل خراب شد، به یک مایع تبدیل می‌شود.

در این صورت شما برجستگی‌های زیر آن را احساس می‌کنید و این نشان می‌دهد که دیگر غذا برای خوردن خوب نیست.

پس این برچسب، مانند مواد غذایی و با همان سرعت تجزیه می‌شود و بنا به غلظت ژلاتین، می‌توان آن را برای هر غذایی استفاده کرد.

منابع خبر