خلیج فارس و دریای خزر تا چهارشنبه مواج خواهد بود

خبرگزاری میزان -

بر اساس اخطاریه سازمان هواشناسی تا چهارشنبه دریا‌های شمال و جنوب کشور مواج خواهد بود و مسافران دریایی باید مراقب باشند

منابع خبر
خلیج فارس و دریای خزر تا چهارشنبه مواج خواهد بود خبرگزاری میزان -