لیونل مسی در کنار پدر و پسرعموهایش

مسي در كنار پدر و پسرعموهايش/عکس

فردا
جهان نیوز - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

این ۳ عکس از خانواده مسی است که توسط فیس بوک هوادارانش منتشر شده است.

منابع خبر
مسی در کنار پدر و پسرعموهایش/عکس فردا - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
لیونل مسی در کنار پدر و پسرعموهایش جهان نیوز - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
مسی در کنار پدر و پسرعموهایش/عکس آفتاب - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲