شواهد شکست پروژه معامله قرن آشکار است

جهان نیوز -

دکتر «محمود الزهار» بیان داشت که انتظار می رود پروژه معامله قرن شکست بخورد زیرا خلاف قوانین بین المللی است و مردم فلسطین و تمام ملت های عربی آن را نمی پذیرند

منابع خبر
شواهد شکست پروژه معامله قرن آشکار است جهان نیوز -