تحریم کنفرانس خلع سلاح توسط کانادا در اعتراض به ریاست ایران

صدای آلمان - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

دولت کانادا به ایالات متحده آمریکا پیوسته و می‌گوید در کنفرانس خلع سلاح اتمی سازمان ملل که ریاست دوره‌ای آن به ایران رسیده شرکت نخواهد کرد. با این حال ایران می‌گوید ریاست بر این کنفرانس حق این کشور است

منابع خبر