حضور روحانی در نماز جمعه تهران/تصاویر

حضور روحانی در نماز جمعه تهران/تصاویر

فردا
فردا - ۲۴ آبان ۱۳۹۲منابع خبر
حضور روحانی در نماز جمعه تهران جهان نیوز - ۲۴ آبان ۱۳۹۲