کاریکاتور / کروش قبل بازی با کره!

کاریکاتور / کروش قبل بازی با کره!
تابناک
تابناک -

سرمربی تیم ملی در این ارتباط زنده که از هتل آزادی برقرار شده بود و در گفت و گو با مزدک میرزایی درباره بازی با کره گفت:«باید مثبت اندیش باشیم.»

منابع خبر
کی روش قبل بازی با کره!/کاریکاتور فردا -
تمرین تیم ملی قبل از بازی با کره فوتبالی‌ترین -
کاریکاتور / کروش قبل بازی با کره! تابناک -