پیام سندیکاهای فرانسه به زنان و مردان کارگر در ایران اخبار روز

پیام سندیکاهای فرانسه به زنان و مردان کارگر در ایران اخبار روز
اخبار روز
اخبار روز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳


اخبار روز: سندیکاهای بزرگ فرانسوی پیام مشترکی به مناسبت اول ماه مه خطاب به کارگران ایرانی فرستادند. این پیام توسط «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه» و «اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس» ترجمه و منتشر شده است. متن نامه ی سندیکاهای فرانسوی به کارگران ایرانی به شرح زیر است:

چندین سال است که ما سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، مشترکاً از نبرد شما در دفاع از آزادی و حقوق تان حمایت می کنیم. ما بخوبی آگاهیم که شما تحت چه شرایطی، در زیر سرکوب شدید توسط دولت ایران، و در شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، مبارزه تان را به پیش می برید.

حق ایجاد آزادانه تشکلات سندیکائی، وپیوستن به تشکلات واقعا مستقلی که کارگران زن و مرد در آن ها خود را سازمان دهند، خواسته های برحقی هستند که تماماً توسط حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ما از پافشاری شما بر این که دولت ایران بالاخره بر این حقوق گردن بگذارد حمایت می کنیم.

ما اخراج بی رویه کارگران، زندانی شدن و اعمال فشارهای قوه قضائیه بر زنان و مردانی که قربانیان دفاع از حقوق ابتدائی و خواستار ایجاد سندیکای مستقل هستند، را محکوم می کنیم.

" اخبار روز: سندیکاهای بزرگ فرانسوی پیام مشترکی به مناسبت اول ماه مه خطاب به کارگران ایرانی فرستادند"در حال حاضر ما بطور ویژه یک کارزار در حمایت از رضا شهابی و شاهرخ زمانی را به پیش می بریم. ما برای آزادی بدون قید و شرط تمام سندیکالیست های زندانی تلاش می کنیم و به منظور تغییر این شرایط غیرقابل قبول به افشای سرکوب در همه اشکالش می پردازیم.

به مناسبت اول مه، روز جهانی همبستگی، ما حمایت تام و خدشه ناپذیرمان را از پیکار سختی که شما برای رسیدن به آزادی همه زنان و مردان، برای کرامت همه زنان و مردان کارگر، و برای رعایت حقوق بشر، درگیرآنید، مجددا اعلام می کنیم.

اول ماه مه ۲۰۱۴- پاریس

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر