تاکنون ایران تورم تک رقمی‌داشته است؟

تابناک - ۶ دی ۱۳۹۲

 بررسی نرخ تورم طی سه دهه گذشته نشان از آن دارد که اقتصاد ایران فقط دو بار شاهد تورم تک رقمی‌بوده است.

به گزارش ایسنا در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، اقتصاد ایران با نرخ‌های تورم ۶.۹ و ۹ درصد پایین ترین میزان تورم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کمترین میزان تورم مربوط به سال‌های ۶۳، ۸۴ و ۸۸ بوده که به ترتیب شاهد تورم ۱۰.۴ ،۱۰.۴ و ۱۰.۸ درصدی بوده‌ایم. اما اقتصاد ایران در سال‌های ۷۴ و ۷۳ نیز به ترتیب با نرخ‌های ۴۹.۴ و۳۵.۲ بیشترین میزان تورم را به خود اختصاص داده است.

آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیل و همچنین سیاست‌های انبساطی دولت از عواملی بود که باعث شد تورم از افزایش چشمگیری برخوردار شود. بر اساس این گزارش پس از سال ۷۳ و ۷۴، اقتصاد ایران بیشترین نرخ تورم را در سال ۹۱ تجربه کرده است به طوری که در این سال نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید.

در سال جاری نیز بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۳۲.۳، ۳۴ و ۳۵.۹ درصد بوده است.

منابع خبر