۲۹ درصد پیامک‌ها در ایران طنز است

تابناک - ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

مدیر گروه آموزش زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ۲ درصد پیامک ها در ایران به طور صد درصد به زبان انگلیسی نوشته می شود. همچنین محتوای ۲۹ درصد پیامک ها در ایران طنز است و بیشتر هم از سوی پسران ارسال می شود

منابع خبر
۲۹ درصد پیامک‌ها در ایران طنز است تابناک - ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
'نزدیک به یک سوم پیامک‌ها در ایران جوک هستند' بی بی سی فارسی - ۱۰ اسفند ۱۳۹۳