استمداد مادر ستار بهشتی از بان‌کی مون همزمان با سفر روحانی به نیویورک

نامه ی مادر ستار بهشتی به دبیرکل سازمان ملل
اخبار روز
صدای آلمان -

مادر ستار بهشتی همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل از بان کی مون خواست که در مذاکره با رئیس جمهور ایران مقدمات رسیدگی به پرونده‌ی پسرش را آماده کند

منابع خبر
نامه مادر ستار بهشتی به دبیرکل سازمان ملل: هیچ فریادرسی نداریم رادیو زمانه -
نامه مادر ستار بهشتی به بان کی مون همزمان با سفر روحانی بی بی سی فارسی -
دادخواهی مادر ستار بهشتی نزد بان کی مون خبرنامه ملی ایرانیان -
همزمان با سفر روحانی، درخواست مادر ستار بهشتی از سازمان ملل رادیو فردا -
نامه ی مادر ستار بهشتی به دبیرکل سازمان ملل اخبار روز -
نامه مادر ستار بهشتی به بان کی مون همزمان با سفر روحانی انقلاب اسلامی -