استمداد مادر ستار بهشتی از بان‌کی مون همزمان با سفر روحانی به نیویورک

نامه ی مادر ستار بهشتی به دبیرکل سازمان ملل
اخبار روز
صدای آلمان - ۲ مهر ۱۳۹۲

مادر ستار بهشتی همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل از بان کی مون خواست که در مذاکره با رئیس جمهور ایران مقدمات رسیدگی به پرونده‌ی پسرش را آماده کند

منابع خبر
دادخواهی مادر ستار بهشتی نزد بان کی مون خبرنامه ملی ایرانیان - ۲ مهر ۱۳۹۲