۱۹ پروژه آبخیزداری در استان تهران اجرا می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال ۱۹ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری در این استان اجرایی و عملیاتی می شود

منابع خبر
۱۹ پروژه آبخیزداری در استان تهران اجرا می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸