فیلم/ گل انصاری فرد تقدیم به نوروزی

جهان نیوز - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

انصاری فرد پس از ۷ دقیقه حضور در میدان موفق به گلزنی شد و گلش را به کاپیتان فقید پرسپولیس هدیه کرد.

منابع خبر
فیلم/ گل انصاری فرد تقدیم به نوروزی جهان نیوز - ۱۲ مهر ۱۳۹۴