کمبود نیروی پرستاری در بیمارستاها به یک بحران تبدیل میشود یک کشور همسایه خواهان ۳۰ هزار پرستار ایرانی با حقوق ۲۰۰۰ دلار است

جذب 30 هزار پرستار ایرانی با 2000 دلار حقوق ماهانه
خبرگزاری مهر
پیک ایران - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

مهر : رئیس کل سازمان نظام پرستاری از درخواست یکی از کشورهای همسایه برای جذب ۳۰ هزار پرستار با حقوق ماهانه ۲۰۰۰ دلار خبر داد و گفت: ما مخالف اعزام پرستار هستیم اما نمی شود که آنها را به زور نگه داشت.

غضنفر میرزابیگی صبح چهارشنبه در نشست خبری که در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، با اشاره به کمبود شدید نیروی پرستاری در کشور، اظهارداشت: کمبود نیروی پرستاری در بیمارستاهای کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

درخواست جذب ۳۰ هزار پرستار

وی با اشاره به درخواست یکی از کشورهای همسایه برای جذب ۳۰ هزار پرستار ایرانی با حقوق ماهانه ۲۰۰۰ دلار، افزود: این درخواست طی چند روز اخیر از سازمان نظام پرستاری صورت گرفته است.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه ما مخالف اعزام پرستار به خارج از کشور هستیم، ادامه داد: وقتی تبعیض در پرداختهای حوزه سلامت بیداد می کند و برخی افراد حقوقهای ۱۰۰ میلیونی می گیرند، دیگر نمی توان پرستار را به زور نگه داشت.

تعداد پرستاران باید ۳ برابر شود

میرزابیگی با اعلام اینکه در بیمارستانهای تهران کمبود شدید نیروی پرستاری داریم، گفت: آنچه ما به عنوان میثاق با دولت، مجلس شورای اسلامی و... بسته ایم، این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور حداقل ۱.۵ نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور تامین شود.

وی ادامه داد: بر اساس کف استانداردهای بین المللی، به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت ۲ نفر پرستار باید وجود داشته باشد که در حال حاضر این عدد در بیمارستانهای کشورمان نیم نفر پرستار به ازای هر تخت است که باید ۳ برابر شود.

بحران کمبود پرستار

میرزابیگی با عنوان این مطلب که کشورهای زیادی متقاضی جذب پرستاران ایرانی هستند، در پاسخ به این سئوال که کشور متقاضی جذب ۳۰ هزار نیروی پرستاری ترکیه بوده است، گفت: من نمی خواهم اسمی از کشوری ببرم و این را تایید نمی کنم.

وی ادامه داد: ما پیش بینی می کردیم که چنین وضعیتی پیش بیاید و از همین رو قوانین تعرفه گذاری و ارتقای بهره وری را تصویب کردیم تا شرایط پرستاران ما بهتر شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در حال حاضر وضعیت بهتر شده اما مطلوب نیست و در بحث کمبود نیروی پرستاری دچار بحران شده ایم.

 

منابع خبر