۱۵ پیشنهاد برای تغییر و بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها

ایلنا -

رفتارهای غیرشرعی در بازداشتگاه غیرموجه و غیرقانونی کهریزک با برخی افراد بازداشت‌شده و کشته شدن برخی افراد، ناشی از تغافل و بی‌درایتی برخی مسوولان بوده است. بازپرس ویژه‌ قتل تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به حوادث پس از انتخابات، رفتارهای غیرشرعی در بازداشتگاه غیرموجه و غیرقانونی کهریزک با برخی افراد بازداشت‌شده و کشته شدن برخی افراد را ناشی از تغافل و بی‌درایتی برخی مسوولان اعلام کرد. به گزارش ایلنا، قاضی شاملو در ادامه این نامه، مواردی را پیشنهاد نموده است و از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است این موارد در مجلس مطرح و مصوب شوند. در پیشنهادات وی آمده است: ماده‌ ۱: الزام معاینه‌ متهم توسط یک پزشک معتمد (ترجیحا پزشک قانونی) در فاصله‌ حداکثر یک ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم یا وکیل یا اعضای خانواده وی. صورت‌جلسه‌ معاینه باید ضمیمه پرونده شده و یک نسخه نزد پزشک باشد.

"رفتارهای غیرشرعی در بازداشتگاه غیرموجه و غیرقانونی کهریزک با برخی افراد بازداشت‌شده و کشته شدن برخی افراد، ناشی از تغافل و بی‌درایتی برخی مسوولان بوده است"در صورت تقاضای وکیل متهم یا بستگان وی تصویری از آن به متقاضی تسلیم شود. تبصره: حق مذکور در این ماده باید کتبی و قبل از شروع بازجویی به متهم تفهیم شود. تخلف از این ماده موجب بطلان تحقیقات مقدماتی است. ماده‌ ۲: انعکاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بی‌حالی، بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و قاضی تحقیق در زمان تحقیق از متهم یا حضور وی نزد قاضی الزامی است. ماده‌ ۳: بازداشتگاه‌ها از پذیرش افرادی که آثار ضرب و جرح یا بدحالی و ضعف شدید در آنها دیده می‌شود ممنوع هستند.

در این صورت ضمن انعکاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش می‌نمایند. در این صورت مقام بالاتر ضمن انعکاس فوری موضوع به قاضی رسیدگی‌کننده، اقدامات درمانی لازم انجام و در صورت تایید قاضی بر مبنای نظریه‌ پزشک معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعیت متهم در سوابق مربوط، وی را با قرار کتبی مقام قضایی پذیرش خواهد کرد. ماده‌ ۴: بازداشت، دستگیری و نگهداری و تحقیق از متهمان توسط غیرضابطان خاص دادگستری ممنوع است. تخلف از این ماده در حکم بازداشت غیرقانونی است و تحقیقات انجام شده واجد هیچ اثری نخواهد بود. ماده‌ ۵: نگهداری متهمان در غیر بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع می‌باشد.

"به گزارش ایلنا، قاضی شاملو در ادامه این نامه، مواردی را پیشنهاد نموده است و از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است این موارد در مجلس مطرح و مصوب شوند"تخلف از این ماده در حکم بازداشت غیرقانونی است. ماده‌6: در غیر جرایم تروریستی تحقیق و بازجویی از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرایم تروریستی چنانچه تحقیق از متهم برای کشف سلاح و مواد منفجره و جلوگیری از اقدامات خرابکارانه و بمب‌گذاری و عملیات مسلحانه و نیز دستگیری سایر عوامل شبکه‌ تروریستی لازم باشد، تحقیق بلامانع است. ماده‌ ۷: اسامی متهمان، نوع اتهامات، محل دستگیری و نگهداری ایشان باید ظرف سه ساعت از زمان دستگیری از طریق دورنگار به اطلاع دادستان برسد. همچنین اگر بازداشت در ساعات اداری باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزدیک‌ترین ساعت فعالیت کشیک مقامات قضایی، نزد قاضی ذیصلاح حاضر شود.

تخلف از این تکلیف در حکم بازداشت غیرقانونی است. ماده‌ ۸: ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت در جرایم غیرتروریستی مراتب بازداشت متهم و محل نگهداری وی باید به اطلاع خانواده او برسد. این امر درجرایم تروریستی ظرف یک هفته انجام خواهد شد. ماده‌ ۹: در اولین ساعات دستگیری و بازداشت برای اطمینان خانواده‌ متهم از سلامتی وی با معرفی متهم یا خانواده‌ او، وکیل منتخب می‌تواند به مدت حداکثر نیم ساعت با وی ملاقات حضوری داشته باشد. ماده‌10: در غیر جرایم تروریستی متهم می‌تواند در پایان سومین روز بازداشت خود به مدت نیم ساعت با وکیل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد.

"در پیشنهادات وی آمده است: ماده‌ ۱: الزام معاینه‌ متهم توسط یک پزشک معتمد (ترجیحا پزشک قانونی) در فاصله‌ حداکثر یک ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم یا وکیل یا اعضای خانواده وی"این امر در جرایم تروریستی در پایان دهمین روز بازداشت می‌باشد. تبصره: موارد مذکور در این ماده مانع همراهی وکیل در مراجع قضایی نمی‌باشد. ماده‌11: در غیر موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضایی مکلف است به طریق مقتضی مراتب را به وکیل یا اعضای خانواده‌ وی ابلاغ کند تا چنانچه وثیقه یا کفیل دارد معرفی کند. ماده‌12: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مکلف است خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک هفته در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم دادگاه در تایید قرار بازداشت موقت باید موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.

ماده‌ ۱۳: مداخله و ورود مامورین نظامی و انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز آموزش عالی و مدارس ممنوع می‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود یا جرایم تروریستی به تقاضای کتبی رییس دانشگاه و یا رییس مرکز آموزشی و اجازه‌ کتبی دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ی مامورین برای برخورد با تجمعات صنفی یا اعتراض دانشجویان و دانش‌آموزان در مکان‌های فوق ممنوع است. ماده‌ ۱۴: در مواقع کنترل تجمعات و راهپیمایی‌ها، مضروب کردن افراد شرکت‌کننده از ناحیه‌ کمر و بالاتر و نیز نقاط حساس بدن ممنوع است. ماده‌ ۱۵: منظور از جرایم تروریستی در این مواد غیر از مواردی که در قوانین دیگر ذکر شده است، ارتکاب بمب‌گذاری، حمله‌ مسلحانه به مراکز نظامی، عمومی و صنعتی و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزنی و نیز جاسوسی می‌باشد. پایان پیام.

منابع خبر
۱۵ پیشنهاد برای تغییر و بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها ایلنا -
نامه بازپرس چند پرونده کشته‌شدگان اخیر به رییس قوه قضاییه عصر ایران -
نامه بازپرس ویژه قتل حوادث اخیر به لاریجانی فردا -