سرخط
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي وانقلاب تهران دستور آزادي متهم ياد شده توسط بازپرس پرونده و تاييد دادستان تهران صادر شد . ا ين گزارش افزود : متمهم با توديع وثيقه به مبلغ 300 ميليون تومان شامگاه شنبه از ندامتگاه اوين آزادشد . وي تير ماه گذشته به اتهام تبليغ عيله نظام و به نفع سازمان هاي مخالف از طريق ارسال گزارش هاي كذب درباره انتخابات از طريق رسانه هاي خارجي ، اخلال در نظم عمومي با شركت در تجمعات غير قانوني و نگهداري اسناد طبقه بندي شده بازداشت شده بود . پيش از اين عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي از آزادي يكي از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود . وي همچنين به تمامي قضات دادسراي انقلاب تهران تاكيد كرده است پرونده هاي مروبط به حوادث اخير به ويژه پرونده هاي متهمان زنداني در اسرع وقت رسيدگي و نسبت به تعيين تكليف آنها اقدام نمايند .