سرخط
فارس: آيت‌الله مرتضي مقتدايي با انتقاد از مطرح شدن برخي از مسائل در زمينه كناره‌گيري آيت‌الله جوادي‌آملي از قرائت خطبه‌هاي نماز جمعه تاكيد كرد: كناره‌گيري ايشان به هيچ وجه رنگ و بوي سياسي ندارد. وي ادامه داد: همه مي‌دانند كه اين اقدام به دليل كسالت و بيماري ايشان بوده است و به هيچ وجه سياسي نيست. مدير حوزه‌هاي علميه ادامه داد: ما براي جلسه‌اي از ايشان براي سخنراني دعوت كرده بوديم كه ايشان هنگامي كه در جلسه حاضر شدند، گفتند كه چهار قرص خورده‌‌اند تا بتوانند به اين جلسه بيايند و فرداي آن روز نيز نتوانستند در خطبه‌هاي نماز حاضر شوند. وي تاكيد كرد: به هيچ وجه نبايد به اينگونه مسائل دامن زد.