سرخط
تهران - ایرنا - پنجمین برنامه از شب های ˈایرانشهرˈ با عنوان ˈشبی با علی حاتمیˈ شامگاه پنجشنبه و همزمان با سالروز درگذشت این هنرمند در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.