سرخط
نسیم آنلاین نوشت:آیت‌الله علم‌الهدی گفت: تبدیل جریان آکادمیک به جریانی بی‌بند و بار می‌تواند به فاجعه تبدیل شود. او گفت: در جریان استیضاح وزیر علوم صرفا شخص وزیر مورد استیضاح نبود، بلکه بحث بر سر جریانی بود که بر فضای دانشگاه حاکم شده بود. آنچه گریبان وزیر علوم را گرفت حاکمیت یک جریان خاص در دانشگاه بودامام جمعه مشهد در حاشیه حضور در دانشگاه فرهنگیان در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس مصلحت را بر استیضاح وزیر علوم دیدند و این کار هم انجام شد، اما باید دقت کنیم که بحث استیضاح بیش از آنکه موضوعی فردی باشد بر سر جریانی بود که بر دانشگاه‌ها حاکم شده بود، مشکل اصلی بر سر جریان بود نه بر سر افراد.