سرخط
آبادان-ایرنا- مدیر آموزش و پرورش آبادان با بیان کمبود 44 مربی ورزش در آموزشگاه های این شهرستان، گفت:تلاش می کنیم که با اضافه کاری مربیان، بخشی از این کمبود رفع شود.