سرخط
تیم ملی فوتبال استرالیا در خانه مقابل عراق پیروز شد تا اولین گامش در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی را محکم بردارد.