سرخط
گزینه رئیس‌جمهور آمریکا برای پست وزارت خارجه قرار است امروز در جلسه استماع بررسی صلاحیتش در سنا در خصوص روابط با روسیه و ایران، توضیحاتی ارائه دهد.