سرخط
از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل "پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاييه" ابلاغ شد.