سرخط
هومن حاج عبداللهی در توضیح این عکس نوشت: درسرمای سنگ ده لوکیشن پیشونی سفید ٢ باامیرخان عشق اکران ان شاءالله سال ٩٧