سرخط
مسئولان، کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی علل هجمه‌های اخیر به دستگاه قضا را تببین کرده و از ماهیت آن پرده برداشته‌اند.