سرخط
مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: ما با چند بازیکن جدید آغاز کردیم اما این بدان معنا نیست که این تیم ملی تیم دوم ما ست.