سرخط
یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور هندوستان، چاهی به عمق 31 متر است که در استان راجستان واقع شده است.