سرخط
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور روحانی در دانشگاه تهران مراسم آغاز سال تحصیلی از لحظاتی پیش با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران آغاز شد.