سرخط
۲۲ مهر ماه ساعت یک بامداد سه نفر ابتدا با یکی از کشاورزان سر مزرعه درگیر می‌شوند و او را با سلاح شکاری هدف قرار می‌دهند و سپس همراهان وی را به گلوله بسته و از محل متواری می‌شوند که عاملان قتل در کمتر از یک ماه و در ۱۴ آبان ماه دستگیر شدند.