سرخط
رییس فدراسیون هندبال به عنوان نایب رییس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شد.