سرخط
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل از اعاده بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی با ارزش ۸۷ میلیارد تومان به بیت المال خبر داد.