سرخط
نام دو بازیکن تیم تراکتورسازی از لیست این تیم خارج خواهد شد.