سرخط
۳۶ درصد پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف گرگان با سازش طرفین مختومه شد.