سرخط
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده یکی از خودروسازان داخلی گفت: در این پرونده طبق تشخیص شعبه، حکم به جمع آوری حدود ۳۰ هزار خودرو داده شد.