سرخط
سمینار آموزشی اجرای حقوق مالکیت معنوی به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری دانمارک به مدت دو روز برگزار شد.