سرخط
بسیاری از هیئت‌ها در تدارک میزبانی از عاشقان اهل بیت (ع) در فاطمیه دوم هستند.