سرخط
شینزو آبه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. این نخستین سفر یک نخست‌وزیر ژاپن در تاریخ جمهوری اسلامی است. هدف از این سفر میانجی‌گری میان ایران و آمریکا عنوان شده است. آبه از تلاش برای "حل تنش‌های خاورمیانه" خبر داد.