سرخط
سمنان- ایرنا- «خدا لعنت کند سیاوش را» عنوان کتابی است که به قلم محمد لله گانی از نویسندگان دانشجوی شهرستان دامغان و با هدف بهره گیری از زندگی روستایی، به چاپ رسیده است.