سرخط
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وعده اروپایی‌ها برای اجرای «اینستکس» را اقدامی برای وقت کُشی به نفع آمریکا خواند و بر ضرورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامی ایران تاکید کرد.