سرخط
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه شورای قضایی این استان گفت: بانک‌ها را با اقدامات مناسب که به نفع مردم و رونق تولید باشد، مجاب کردیم واحد‌های تولیدی را حمایت و با بدهکاران بانکی که واحد تولیدی دارند مدارا کنند.