سرخط
راننده پژو ۲۰۶ پس از تصادف شدید با خودروی تیبا و واژگون شدن خودرو، جان باخت.