سرخط
جیرفت - ایرنا - با حضور وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، استاندار کرمان و نمایندگان مردم جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی، مرکز درمان بستر شهرستان فاریاب افتتاح شد.