سرخط
تصویری از شعار جالب یک دسته عزاداری در کرج را مشاهده می‌کنید.