سرخط
مشهد- ایرنا- مجموعه نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی مرتبط با بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی در خراسان رضوی روز چهارشنبه طی نشستی در مشهد چالش‌های درمانی را مورد بررسی قرار دادند.