اعلام ظرفیت‌های سهمیه بومی قانون برقراری عدالت آموزشی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)

توسعه آموزش های تخصصی فناوری های نوظهور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری دانشجو - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

 به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بنا بر اعلام مراجع ذیربط در مورد رشته های مشمول استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در رشته اپیدمیولوژی، داروسازی بالینی و فارماسیوتیکس، مورد نیاز اعلام شده است.

دانشگاه‌های محل تعهد خدمت پس از پایان دوره تحصیل به شرح جدول زیر می‌باشد، همچنین تاکید می‌گردد دانشگاه محل تحصیل، هیچ ارتباطی به دانشگاه محل تعهد ندارد و داوطلبان واجد شرایط سهمیه بومی می‌توانند در صورت قبولی در مرحله کتبی، هریک از دانشگاه‌های پذیرنده در این رشته‌ها را انتخاب نمایند و در صورت پذیرش ادامه تحصیل دهند؛ اما بعد از پایان دوره تحصیل باید تعهد خود را در دانشگاهی که متعهد خدمت سهمیه بومی شده‌اند بگذرانند.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰