مهمترین اخبار مقالات

خودمداریِ جریان خالص ساز

خبر آنلاین - ۱۰ ساعت قبل - ۱ خبر مرتبط
در مبحث روانشناختی خودمدار به گونه ای می اندیشند و طرحواره ها را به خاطر می آورند که گویی خود در تمامی رویدادها بازیگر اصلی بوده اند. در عرصه جامعه شناختی،خودمدار فقط از منِ او انباشته است، از جهانی کاملا شخصی و خصوصی شده که ارتباط اجتماعی را ناممکن می سازد. از ویژگی های بارز خودمداری این است که بر این توهم هستند که گویی همه تحولات حول محور آنها می چرخد. بر این اساس خودمداران دچار دو عارضه جدی روانشناختی و جامعه شناختی می شوند. از بعد روانشناختی این قبیل افراد ناتوان در درک نظرات دیگران بوده،لذا احساس نیاز به جستجوی دیدگاه‌ها و واقعیت‌های موجود موافق و مخالف برای تأیید نظر خود ندارند و با لجاجت و یکدنده بر نظرات خود، ولو غلط و نادرست پا می فشارند و در وادی سیاست ورزی کاملا جرم اندیشانه و متحجرانه رفتار می کنند. از منظر جامعه شناختی خودمداران به شدت سوگیری مستبدانه داشته و خاص گرایانه قانون گریز و خودرای می باشند و تمایلات شدیدی به ایجاد قلمرو انحصاری برای ظهور و بروز تفکرات و عقاید خود و تحمیل به دیگران دارند. برخی محققان و پژوهشگران،خودمداری را خصلتی تاریخی در روانشناسی جمعی ایرانیان توصیف کرده و تاریخ ایران را از...

واقعیت‌هایی از فیلم‌های حاشیه‌ساز هادی چوپان

خبر آنلاین - ۱۹ ساعت قبل - ۱ خبر مرتبط
هادی چوپان این ورزشکار خوب استان فارسی را دوست دارم. تلاشش را می ستایم و بر اراده اش درود می فرستم. او در حال حاضر یکی از ورزشکاران معروف ایرانی است که به مقام ارزشمند قهرمانی در مسابقات پرورش اندام مستر المپیا دست یافته، مقام مهمی که تاکنون هیچ ایرانی نتوانسته به آن برسد جایی که برای قهرمانان پرورش اندام دنیا رسیدن به آن بسیار دست نیافتنی و چیزی شبیه رویاست. حواشی حضور رونالدو و شور استقبال از این ابرستاره فوتبال دنیا در کشورمان باعث شد تا پای هادی چوپان هم-احتمالا ناخواسته- به وسط میدان آید! طی هفته ای که...

تحلیل حقوقی یک قرارداد (قسمت چهارم)

خبر آنلاین - ۱۹ ساعت قبل - ۱ خبر مرتبط
در این یادداشت تحلیلی، تلاش بر این است که زیر هر متن و قسمتی از قرارداد، نظر کارشناسی نگارنده قید شود و برای تمییز و تشخیص، متن قرارداد به‌صورت برجسته مشخص شده است. "قرارداد ادمین پیج اینستاگرام..." ماده ۳- مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد، ماهیانه -/۰/۰/۱ ریال معادل یک‌صدهزارتومان است که «طرف‌اول» متعهد میشود حداکثر تا پنجم هرماه مستقیماً به کارت بانکی شماره ... مربوط به حساب شماره ... بانک ... شعبه ... و شبا به‌شماره ... به‌نام «طرف‌دوم» واریز و پرداخت نماید. ۱۹. مبلغ قرارداد که در معاملات، از آن به‌عنوان ثمن معامله یاد می‌شود، از ارکان قراردادی و معاملات محسوب است و در...