مهمترین اخبار مقالات

هند و راستگرایی هندویی

خبر آنلاین - ۴ ساعت قبل - ۱ خبر مرتبط
عملاً هم اکنون با «هند جدیدی» مواجه هستیم که در بسیاری از موارد متفاوت و بلکه به‌کلی متفاوت است با آنچه بوده است. یکی از وجوه این تفاوت گسترش کمی و کیفی و افقی و عمودی اندیشه‌های ناسیونالیستی آن است که عمدتاً بیانی «راستگرایانه» یافته است. تلاش می‌شود در این گفتگو برخی از دلائل این تحول مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه بیان کامل این دلائل و پی‌آمدهایش به فرصتی به‌مراتب بیشتر نیاز دارد. راستگرایان هندو در حال حاضر قدرت را در هندوستان در دست دارند و پیروزی در انتخابات، موجب راستگراتر و افراطی‌تر شدن آنها شده است. افزایش قدرت و افراطی‌تر شدن این جریان مشکلات و مسائل زیادی برای شهروندان مسلمان و شیعه این کشور در پی داشته که بعضاً جنبه رسمی و قانونی یافته است که تحت عنوان “قانون تابعیت” از آن یاد می‌کنند مجموعه این جریان‌ها نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت آشنایی و آگاهی کامل از راستگرایی هندویی برای سیاست‌گذاران و مسئولین مربوطه است. لطفاً در ابتدای گفتگو در مورد مفهوم اصطلاح راست‌گرایی دینی و هندویی صحبت بفرمایید. حزب حاکم در حال حاضر در هند حزبی است با اندیشه‌های راستگرایانه افراطی که پیوسته افراطی‌تر می‌شود. اینان هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی هند را در راستای اندیشه‌هایشان...

آخرین اخبار مقالات

خبر آنلاین - ۱ روز قبل
خبر آنلاین - ۲ روز قبل
خبر آنلاین - ۴ روز قبل
خبر آنلاین - ۶ روز قبل
خبر آنلاین - ۶ روز قبل
خبر آنلاین - ۶ روز قبل
خبر آنلاین - ۷ روز قبل
خبر آنلاین - ۷ روز قبل
خبر آنلاین - ۷ روز قبل
خبر آنلاین - ۷ روز قبل
خبر آنلاین - ۵ روز قبل